De kapitaalvernietiging van de SW

09-10-2014

"Formeel kan ik nu zeggen dat als er een bedrijf failliet gaat, de medewerkers op zoek moeten naar ander werk, precies zoals bij ieder ander bedrijf dat failliet gaat. Dat is formeel de situatie. Materieel merk ik echter dat gemeenten, als er in een SW-bedrijf iets gebeurt of als er iets gebeurt met mensen die een vaste SW-aanstelling hebben, geneigd zijn om mee te gaan denken over het voorland van die mensen." Zo zei Staatssecretaris Klijnsma voor de zomer in de Eerste Kamer. 

Klijnsma geeft dus aan dat mensen afhankelijk worden van de goedheid van de gemeente, in plaats van een wettelijke plicht tot het aanbieden van werk. Van voorziening wordt het een gunst om te werken met een arbeidshandicap. Onzekerheid dus. Terwijl deze mensen vaak geen andere keuze hebben dan te werken via een regeling als de sociale werkvoorziening. 

De kogel is door de kerk

Maar: de kogel is door de kerk. De Participatiewet is door de Eerste Kamer. De Koning heeft zijn handtekening gezet. Gemeenten krijgen per 1 januari alle vrijheid om te besluiten wie ze aan het werk zetten voor het weinige geld dat hiervoor beschikbaar is. Dat moeten ze in regels (verordeningen) vastleggen. Hierover gaat het vaak. Waar weinig aandacht voor is, is dat het een enorme bezuiniging betreft en dat de sociale werkvoorziening wordt ‘bevroren’. En wat dat voor mensen betekent!

Treurig vooruitzicht
 
Wie nu werkzaam is, mag blijven. Maar de toekomst is alleen nog beschut werk voor de zwaarste gevallen. Alle anderen zullen geen SW-indicatie meer krijgen maar tot de doelgroep van de Participatiewet gaan behoren. Een treurig vooruitzicht. Dat zoveel mogelijk mensen terecht moeten komen bij reguliere werkgevers is toe te juichen. Maar het probleem is hier wel dat we te maken hebben met een grote diversiteit aan handicaps. Vaak gaat het om mensen die wel kunnen en willen werken, maar daarvoor een veilige en beschermde omgeving nodig hebben. Gaat dat lukken? En wat gaat het salaris worden bij die reguliere werkgevers? En wat als het niet lukt bij die werkgevers? Terug de bijstand in met de nieuwe strenge eisen van sollicitatieplicht op straffe van korten of stopzetten van de uitkering? En wat gaat er gebeuren met de SW-bedrijven? Ze draaien nu al verliezen en met de sterfhuisconstructie kan dat alleen maar slechter worden. Gemeenten kunnen dat financieel niet bolwerken.

Valse voorstelling

Sommige gemeenten zeggen dat het een 'nieuwe taak' voor hen is. Dat is niet waar. Gemeenten waren al verantwoordelijk sinds de instelling van de Wsw in 1969. In 1989 is er een plafond ingesteld in de Rijksbijdrage, waardoor gemeenten tekorten zelf moeten aanvullen. Sinds 2008 krijgen gemeenten rechtstreeks het geld voor de uitvoering van de Wsw. Nu wordt de groep die men moet bemiddelen en ondersteunen groter en het budget kleiner. Dat zorgt nu al voor foute beslissingen. Gemeenten die geen verstand van zaken hebben, dure adviesbureaus inhuren en bijvoorbeeld geen vaste contracten meer uitgeven. Omdat men trapt in de valse voorstelling dat je van de tijdelijke werknemers af moet ‘omdat je dan altijd voor hen moet blijven betalen’. Onzin. Je krijgt gewoon subsidie. Als je ze ontslaat, krijgt je ook geen geld meer; je hebt deze mensen immers niet meer aan het werk.

Kapitaalvernietiging

Ook kiezen gemeenten er voor om voor de moeilijkste groep geen beschut werk of begeleiding aan te bieden. Men kiest voor de makkelijkst te bemiddelen groep, laat dit privaat uitvoeren en de mensen die het echt nodig hebben blijven thuiszitten. Het is kapitaalvernietiging om níet de infrastructuur, het netwerk en de expertise van de SW-ondersteuners en bedrijven te gebruiken. Tenzij je als gemeente al jaren hebt liggen slapen en geen toezicht hebt gehouden op jouw SW-bedrijf dat moest moderniseren. Het is maar te hopen dat de SW-ers uit die gemeenten niet de rekening gepresenteerd krijgen doordat ze thuis komen te zitten. 

Met 'dank' aan de politiek.

Paul Lempens, bestuurder sociale werkvoorziening Abvakabo FNV.

Terug naar het blog

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures