Een handicap is toch ook niet tijdelijk?

23-04-2014

Tijdens bijeenkomsten met werknemers in de SW-bedrijven worden er veel vragen gesteld. Vooral over de zorgplicht en de tijdelijke contracten.

Paul Lempens Abvakabo FNVOver die zorgplicht. Als een duveltje uit een doosje heeft de Tweede Kamer tegen alle beloftes in besloten om de zin "De gemeente draagt er zorg voor dat aan zoveel mogelijk ingezetenen die geïndiceerd zijn, een dienstbetrekking wordt aangeboden voor het verrichten van arbeid onder aangepaste omstandigheden" uit de Wet te schrappen.

Zorgplicht

Die zin betrof de ‘zorgplicht’ waardoor je als Wsw-er een beroep kon doen op de gemeente voor een baan. Je kwam dan weliswaar op een jarenlange wachtlijst terecht, maar de bepaling zorgde er wél voor dat je niet om bedrijfseconomische redenen kon worden ontslagen. Je werkzekerheid bleef behouden. Geen luxe, want je komt pas in de SW als je niet op eigen kracht werk kunt vinden en behouden.

Leugen

Het is dus een grove leugen van de regering en de kamerleden dat ‘alle rechten en plichten’ behouden blijven voor werknemers die nu in de SW werken. Je valt sowieso al buiten de boot als je geen vast contract hebt of op een wachtlijst staat. Voor de Eerste Kamer die nu aan zet is – en wetten onder andere toetst op rechtmatigheid – alle reden om kritisch te zijn en de Participatiewet op dit punt te repareren.

Den Haag heeft besloten dat er na 1 januari niemand meer bij komt in de sociale werkvoorziening. Als je op 31 december geen vast SW-contract hebt, val je onder een nieuwe Wet: de Participatiewet. Met slechtere arbeidsvoorwaarden, minder bescherming en nauwelijks budget voor indiviudele begeleiding en werkaanpassingen. Als je nu dus een tijdelijk contract hebt, heb je pech gehad en is je werkzekerheid weg.
 
Veel gemeenten hebben hun SW-bedrijven te verstaan gegeven dat ze geen vaste contracten meer mogen uitgeven. Daarom eindigen tijdelijke contracten voor 1 januari. Zeer onverstandig. Deze werknemers hebben vrijwillig gekozen om te gaan werken, ondanks hun beperking. Je hebt vaak tegenslag in het leven ervaren; eerst op school en later ook op het werk. De sociale werkvoorziening biedt je zekerheid en aangepast werk, zodat je aan het werk kunnen blijven. Je DOET MEE dankzij de SW.

Onaanvaardbaar

Na een strenge onafhankelijke keuring door het UWV – een procedure die enige tijd in beslag neemt (je komt niet zomaar in de SW) – stond  je vaak voor een lange tijd op de wachtlijst. Als je dan eindelijk aan de slag kon, ging je eerst een voortraject in om ervaring op te doen. Na enige tijd je werd je in dienst genomen en kreeg je een tijdelijk contract. In sommige gevallen werden tijdelijke contracten verlengd.
En na deze lange weg – waarbij men is opgebloeid, zelfstandig is geworden en uit de schulden en problemen is gekomen – wil de politiek nu deze mensen hun werk afpakken? Onaanvaardbaar. Het is ook zakelijk gezien een desinvestering.

Meedoen is beter dan thuiszitten. Thuiszitten is bovendien duurder voor de samenleving, zo heeft onderzoek van Berenschot over de impact van wachtlijsten in de grote gemeenten al jaren geleden bewezen.

Ik heb altijd al twijfels gehad bij tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening. Een keer een contract als proeftijd, om te kijken hoe het in de praktijk gaat, is oké. Maar de mensen zijn niet voor niets gekeurd voor de SW. En die handicap is echt niet tijdelijk!

Paul Lempens, bestuurder sociale werkvoorziening Abvakabo FNV

Terug naar het blog

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures