Participatiewet: top of flop?

27-10-2014

Lang geleden had je een televisieprogramma waar liedjes werden gezongen en waar de jury dan bordjes omhoog hield met 'top' of 'flop' erop. Dat zouden we nu met de melodieën van de Participatiewet ook kunnen doen. De wekelijkse Google Alert van de Sociale Werkvoorziening bezorgt me al maanden een rotgevoel. Overal is er onrust en het woord crisis lijkt bijna synoniem te staan voor de SW-sector. Hoe heeft dit toch zo mis kunnen gaan?

Participatiewet top of flop? Blog van Arend CompagnerIn mijn vorige column schreef ik al dat er nu besluiten worden genomen waar we over enkele jaren spijt van krijgen en dat er dan zaken teruggedraaid gaan worden die nooit ingezet hadden moeten worden. De Participatiewet, een verkapte enorme Rijksbezuiniging, gaat per 1 januari 2015 in. Dat betekent dat er vanaf 1 januari 2015 geen mensen meer mogen instromen in de sociale werkplaatsen. In twintig jaar tijd een volledige afbouw: een uitsterfconstructie. Gemeenten kunnen zelf beschutte werkplekken organiseren, maar zijn daartoe niet verplicht. Die vrijblijvendheid gaat zorgen voor grote verschillen per gemeente.

Crisis bij Wezo in Zwolle

Nu is er crisis bij de Wezo in Zwolle, las ik. Het bestuur van de sociale werkvoorziening en de gemeente Zwolle staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze zijn het oneens over de toekomst van het bedrijf. De gemeente Zwolle, grootste aandeelhouder, wil het takenpakket voor de sociale werkvoorziening vanaf 1 januari flink uitkleden. Vanwege de invoering van de Participatiewet komen er geen nieuwe mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt meer binnen. De directeur spreekt zelfs van een 'sterfhuisconstructie'.

De vekeerde weg

En dan vliegen er als het aan de gemeente ligt ook nog 128 medewerkers uit met tijdelijke contracten. Voor de betrokkenen een ramp. Als dan zelfs de Raad van Commissarissen (RvC) op wil stappen, is dit een duidelijk signaal naar de gemeente dat men op de verkeerde weg zit. Vanuit de gemeente benadrukt de wethouder dat er niet zomaar beslissingen worden genomen. Maar het is wel wrang dat het de wethouder van financiën is die dat zegt. Want er is gewoon minder geld beschikbaar voor de SW en dan zal het uit de lengte of de breedte moeten komen. En dat de wethouder zegt dat er rekening wordt gehouden met de doelgroep, is net zo veel waard als Poetin zegt dat hij rekening houdt met homorechten in Rusland.

SP is woest

Actiepartij SP (een warm pleitbezorger van behoud van beschermde werkplekken) is woest over de voorgenomen plannen van de gemeente. De SP laat weten dat het niet van plan is om zonder slag of stoot met de plannen akkoord te gaan. "Het gaat om een mooi bedrijf en daar moet je goed mee omgaan. Op de lange termijn kost het je ook alleen maar geld. Het gaat om mensen met een beperking, die moet je juist aan het werk helpen." 

Conclusie

Opnieuw veel onzekerheid door de invoering van de Participatiewet. Hoe kan het toch steeds dat de overheid wetten bedenkt die vervolgens leiden tot grote onzekerheid? Moet er dan geen lampje gaan branden? Dat de politiek bijna altijd achter de actualiteit aanloopt? En dat de actualiteit als gevolg van de politieke besluiten er vaak alleen maar minder van wordt? En dat er vervolgens weer allerlei reparaties gepleegd moeten worden? Met veel ellende onderweg voor mensen die hun (gesubsidieerde) baan zijn verloren? Retorische vragen en hopelijk wordt de politiek op korte termijn wakker zodat de antwoorden niet meer zo pijnlijk zijn. 

Op naar een sociale Participatiewet!

 

Arend Compagner is al twintig jaar trainer/adviseur/coach voor individuen, ondernemingsraden en teams. Bij Odyssee Medezeggenschap en voor zichzelf. Zijn grootste uitdaging is om met humor en aandacht de ander zodanig te prikkelen dat er geen andere weg meer is dan het beste in zichzelf naar boven te halen. Het wat (doel) in perfecte balans met de reis er naar toe (het hoe). En met het idee dat mensen wel willen veranderen maar niet veranderd willen worden.

 

Terug naar het blog

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures