SW'ers hebben recht op normaal loon

10-02-2015

‘Alle rechten van iedereen die nu in de sociale werkvoorziening werkt, worden behouden.’ Dat hoorden we veelvuldig uit de sussende monden van staatssecretarissen, ministers en Tweede Kamerleden. Vervolgens werd nagelaten die rechten als werkzekerheid en een normale cao te borgen in de nieuwe Participatiewet, want ‘we moeten vertrouwen op de lokale democratie, de gemeenten, die dicht bij de mensen staan’. 

SW In actie Foto: Donna Da Yetta

Aangezien vertrouwen goed is maar controle beter, hebben onder andere vakbonden, cliëntenraden en ondernemingsraden veel werk gehad om de eerste slachtoffers van de Participatiewet en de bezuinigingen – de mensen met een tijdelijk SW-contract – te redden van kortzichtige gemeenteambtenaren en politici. Op enkele gemeenten na is dat gelukt, nadat ook Den Haag er op had gewezen dat deze mensen ontslaan toch zeer onverstandig was. Er moet dus geknokt worden voor de rechten van deze werknemers.

Discriminatie van arbeidsgehandicapten

De volgende rechtenstrijd dient zich aan: die voor een normale loonontwikkeling via een goede cao. Eind 2013 liep de Cao Sociale Werkvoorziening af. Gemeenten stellen zich op het standpunt dat ze te weinig middelen hebben om nieuwe afspraken te maken. Behalve dan voor haar eigen gemeenteambtenaren, want deze kregen in september wel een nieuwe cao. Dat riekt naar discriminatie van mensen met een arbeidsbeperking.

‘Goudgerande cao’

Ook nu weer wordt het fabeltje van een ‘goudgerande cao’ gebruikt. Het zou allemaal te duur zijn. Terwijl ik geen cao ken waarbij werknemers de eerste vijf jaar op minimumloon worden gehouden. Dat is al jaren zo. De bonden hebben keer op keer aangegeven bereid te zijn om belemmeringen in de cao voor de ontwikkeling van binnen naar buiten weg te nemen; dus dat is ook geen argument.

Werkende armen

De werknemers die een relatief beter loon hebben, gaan allemaal in de komende tien jaar met pensioen. Cijfers ontbreken helaas, maar een groot deel van de SW’ers hebben te maken met loonbeslag en schuldsanering. De meeste mensen die de laatste 15 jaar zijn ingestroomd, werken niet full-time en moeten hun hand nog steeds ophouden bij de gemeente en belasting voor toeslagen. Hoezo goudgerand? Werkende armen!

Onder minimumloon

Ook door de trage besluitvorming en de interne verdeeldheid bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, staan nu al loonschalen in de Cao SW ‘onder water’, onder het wettelijk minimumloon. Voorlopig is nog steeds het standpunt dat de VNG geen nieuwe afspraken wil maken, waarbij de cao dus wordt bevroren. Een eeuwige ‘nullijn’ dreigt.

Strijden voor een normaal loon

Deze maand worden in alle SW-bedrijven bijeenkomsten gehouden met werknemers en vakbondsleden om te bespreken wat te doen. ‘Accepteren we dit of gaan we in beweging komen?’ Voor de rechten van SW-werknemers zal wederom strijd moeten worden geleverd. Beloften van politici moet je altijd wantrouwen, zo blijkt weer.

 

Paul Lempens, bestuurder sociale werkvoorziening FNV.
 

Terug naar het blog

Reacties

waarom worden er geen goedgeorganiseerde akties gehouden wij kunnen het hier zelf niet regelen daar wij er geen verstand van hebben en daar zijn zoveel mensen die niet weten hoe het moet.


werkzaam bij NEF leer en werkbedrijf.
Geschreven op 21-04-2015 door S Wijnsma

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures