Werkleider, wat wordt je volgende investering?

23-07-2013

RBO-adviseur Peter Killestijn maakt zich zorgen over de SW-werkleiders. De participatiewet heeft grote invloed op hun baan.

Als de plannen uit de participatiewet en het sociaal akkoord allemaal doorgaan, in welke vorm dan ook, heeft dat grote consequenties voor de sociale werkvoorziening. Uiteindelijk zullen nog maar 30.000 van de 104.000 WSW-medewerkers in de beschutte werkplaats werkzaam blijven. De rest is dan aan de slag bij een reguliere werkgever of op locatie. Dat dit grote gevolgen heeft voor de WSW-medewerkers mag duidelijk zijn. Maar waar ik niemand over hoor zijn de consequenties voor de mensen zonder SW-dienstverband.

Want wat gaat er gebeuren met de circa 7.500 werkleiders, jobcoaches en stafmedewerkers die werkzaam zijn in de SW-sector?

Peter KillestijnVeel werkleiders zijn destijds aangesteld als productieleider Hout, Groen of Metaal; zij hebben veel vakkennis van producten en productie. Later zijn daar de consulenten en jobcoaches bijgekomen voor de begeleiding van de WSW-medewerkers naar buiten toe. De groep niet-SW-medewerkers is ook qua aanstelling zeer divers: ambtenaren in gemeentelijke dienst, gemeente-cao volgers en medewerkers in dienst van een aparte stichting of BV met een eigen arbeidsvoorwaardenregeling.

Eén ding lijkt mij duidelijk: deze medewerkers kunnen er allen zeker van zijn dat hun taken gaan veranderen. Bijvoorbeeld richting begeleiding, uitzendwerk, dagbesteding, zorg, onderwijs of re-integratie. Het is zelfs niet ondenkbaar dat zij op zoek moeten naar een baan buiten de SW. Wat betekent dat? Dit betekent dat deze mensen (net als iedereen) zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen loopbaan.

Het besef groeit dat we aan de vooravond staan van een cultuuromslag. Het zal niet meer zo zijn dat de werkgever verantwoordelijk is voor iemands carrière en levenslang voor de medewerker zal zorgen. Het denken kantelt in een richting waarin mensen zelf sturing geven aan hun loopbaan. En als straks zelfs een vast contract eenvoudig ontbonden kan worden, heeft niemand meer baangarantie.
Aan de medewerker de uitdaging om zijn eigen werkgarantie te creëren door zijn vitaliteit en mobiliteit op peil te houden. Dat vraagt om steeds nieuwe competenties. Om een leven lang leren. En om het vastleggen en bijhouden van die ontwikkeling.

Met vele anderen ben ik daarom een groot voorstander van ePortfolio’s. Niet alleen voor op het werk, maar voor het leven. Het ePortfolio is ook voor de betreffende medewerkers in de SW een uitstekende basis om kennis, vaardigheden, competenties en ervaring op een inzichtelijke manier vast te leggen en te laten valideren. Meer zelfregie nodigt uit tot het maken van weloverwogen keuzes in loopbaan en werk op basis van talenten, inspiratie en interesses.

Natuurlijk is een ePortfolio pas het begin. Een startpunt van waaruit mensen doelgericht aan hun loopbaan kunnen werken. Bijvoorbeeld met behulp van scholing of het erkennen van verworven competenties. EVC is een prachtig instrument om de in het ePortfolio verzamelde kennis en ervaring formeel te erkennen in een certificaat. En hiermee kunnen vervolgens weer vrijstellingen voor een opleiding of een diploma aangevraagd worden.

Gelukkig kunnen ambtenaren in de SW nu al de eerste stap zetten om te werken aan hun eigen loopbaan. Gemeenten hebben verschillende tools beschikbaar om de medewerker hierbij te helpen. Niet alleen is er een competentieBOX ontwikkeld voor alle functies binnen gemeenten, maar het A+O fonds heeft ook enkele EVC-hofleveranciers geselecteerd voor het formeel erkennen van competenties (met enige trots mag ik melden dat ons EVC Dienstencentrum één van hen is). Ik roep gemeenten op om daar nog het ePortfolio aan toe te voegen, en de medewerker heeft een uitstekende basis voor gerichte loopbaanontwikkeling.

Ook in financieel opzicht hoeven er geen belemmeringen te zijn. Het is immers een investering die zich ruimschoots terugverdient. Bovendien komen gemeenten die gebruik willen maken van EVC, in aanmerking voor diverse subsidies van het A+O fonds. Dit geldt ook voor ambtenaren in de SW. En daarbovenop geldt in 2013 nog een belastingvoordeel van ruim driehonderd euro.

De middelen zijn er. Dus SW-bedrijven: grijp nu jullie kans. Of beter gezegd, medewerker grijp je kans! Want investeren in jezelf is investeren in je toekomst.

Peter Killestijn is senior adviseur bij RBO
www.rbo.nl

Terug naar het blog

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures