Boek over uitvoering Participatiewet

12-01-2015

Het zal niemand zijn ontgaan. De Participatiewet is op 1 januari jl. in werking getreden. Over hoe de uitvoering van deze wet het beste kan worden uitgevoerd is een boek geschreven: All@Work. De aanpak voor participeren naar vermogen.

All@Work: Boek over uitvoering ParticipatiewetDe insteek van het boek is een zakelijke en bedrijfskundige benadering van arbeidsontwikkeling. De auteurs laten zien welke waarde moet worden gecreëerd om tot duurzame arbeidsparticipatie te komen. Voor werkgevers, gemeenten en deelnemers. 

Lean

Concreet en specifiek wordt uitgewerkt op welke wijze het respecteren en versterken van de eigen inzet van deelnemers bijdraagt aan hun ontwikkeling en aan het beoogde resultaat: werk. Om effectief en zonder verspillingen te werken wordt de Lean aanpak toegepast bij de inrichting van alle uitvoeringsprocessen van arbeidsintegratie. Een goede koppeling naar de dagelijkse praktijk van gemeenten en uitvoerders van de Participatiewet wordt behandeld in de praktijkcase van de regio ‘All@Work’.

De auteurs

De auteurs, Tom de Haas, Jan van der Hidde, Angela Linders en Henk Loos hebben uitgebreide ervaring op het terrein van arbeidsreintegratie. Zij zijn ervan overtuigd dat arbeidsontwikkeling noodzakelijk is voor een duurzame arbeidsparticipatie van mensen met een loonwaarde tussen de 30 en 80 % van het wettelijk minimumloon. De aanpak van arbeidsontwikkeling moet dan wel aansluiten op de uitgangspunten van de Participatiewet. 

Hoe dat eruitziet wordt in het boek uitgewerkt in een nieuwe vorm: Participatieve Arbeidsintegratie.

Bestellen

U kunt het boek bestellen via de website van Gianotten.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures