Klijnsma prijst samenwerking gemeenten bij invoering Participatiewet

16-12-2014

"Er moet nog veel gebeuren: het échte werk begint natuurlijk op 1 januari. Maar het is prachtig om te zien wat er in de arbeidsmarktregio’s nu al tot stand is gebracht." Dit zei staatssecretaris Jetta Klijnsma vorige week in Utrecht op de landelijke conferentie 'De kracht van de regio' over de invoering van de Participatiewet. 

Klijnsma prijst samenwerking gemeenten bij invoering ParticipatiewetTijdens de conferentie waren behalve de 35 wethouders van de centrumgemeenten, ook vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, de vakbeweging, het UWV en het onderwijs aanwezig. Deze partijen werken regionaal samen in zogenoemde werkbedrijven die als taak krijgen uitvoering te geven aan de Participatiewet.

Ondersteunende voorzieningen

Om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen zijn er voor werkgevers ondersteunende voorzieningen beschikbaar, zoals de inzet van ‘jobcoaches’, no-risk polissen, aanvullingen op het loon en werkplekaanpassingen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening komen als eerste in aanmerking voor deze garantiebanen. Als deze er in onvoldoende mate komen, treedt een quotumregeling in werking.

Quotumwet

Staatssecretaris Klijnsma herhaalde op de conferentie nogmaals dat zij hoopt dat zij de Quotumwet niet hoeft in te zetten om af te dwingen dat werkgevers  arbeidsgehandicapten in dienst nemen. Klijnsma wees erop dat het in de komende periode vooral van belang is de verbinding met het onderwijsveld en de andere samenwerkende partijen te verstevigen. “Maar als ik zie wat er allemaal al in gang is gezet, sterkt mij dat in de overtuiging dat goede regionale samenwerking echt onontbeerlijk is om de Participatiewet te laten slagen.”

 

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures