Meer verantwoordelijkheid ex-gedetineerden bij re-intergratie maatschappij

23-12-2014

Per jaar komen 30 duizend burgers terug vanuit de gevangenis. Om die re-integratie zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er nieuwe afspraken gemaakt tussen de gemeenten (VNG) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). De afspraken zijn vastgelegd in het ‘Convenant Re-integratie van (ex-) gedetineerden’.

In het nieuwe convenant krijgt de ex-gedetineerde meer eigen verantwoordelijkheid voor zijn re-integratie en krijgt hij faciliteiten aangeboden om daar zelf aan te werken, bijvoorbeeld in het Re-integratiecentrum.

Gemeenten verantwoordelijk 

De doelgroep van het Convenant betreft volwassen (ex-)gedetineerden van 18 jaar en ouder die na verblijf in een penitentiaire inrichting in Nederland terugkeren naar een Nederlandse gemeente. De gemeenten en gevangenissen zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Convenant en het begeleiden van de (ex-)gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij. Daarbij betrekken zij andere organisaties, zoals reclassering, woningcorporaties, zorginstellingen en maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties.

Vijf basisvoorwaarden

Om het risico op overlast en recidive te voorkomen, wordt al tijdens detentie door de gedetineerden gewerkt aan vijf basisvoorwaarden; een geldig identiteitsbewijs, onderdak, werk en inkomen (inclusief scholing en dagbesteding) en werken aan schulden en zorg. De ervaring leert dat investeren in deze basisvoorwaarden de kans op criminaliteit vermindert, overlast in gemeenten voorkomt en de kans op recidive vermindert.

Animatie ministerie VenJ

In de animatie van het ministerie van VenJ wordt kort uitgelegd hoe de Dienst Justitiële Inrichtingen en gemeenten richting geven aan de re-integratie van (ex-)gedetineerden.

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures