'Opheffen AM Groep onbegrijpelijk'

09-12-2014

Twee weken geleden kwam de ondernemingsraad van de AM Groep met het bericht naar buiten dat de gemeente Haarlemmermeer en vier andere gemeenten de AM Groep willen ontmantelen. Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur van AM Groep de ondernemingsraad officieel op de hoogte gesteld van het voorgenomen besluit om de AM Groep op te heffen. 

Volgens de gemeenten is de huidige gemeenschappelijke regeling (GR) financieel niet toekomstbestendig. Door de forse korting op het budget zijn de gemeenten genoodzaakt om de uitvoering van de Wsw te heroverwegen en naar alternatieven te zoeken. Voor de AM Groep betekent dit dus sluiting.

Reactie Wethouder D66: Afbouw AM Groep gebeurt zorgvuldig

Via RTV Amstelveen heeft één van de verantwoordelijke wethouders, Maaike Veeningen (D66), een reactie gegeven op de voorgenomen sluiting. Volgens de OR van de AM Groep is de berekening waar Veeningen naar verwijst niet volledig en worden er zaken buiten beschouwing gelaten.

Onbegrijpelijk

De ondernemingsraad vindt het onbegrijpelijk, dat de colleges tot dit voorgenomen besluit gekomen zijn. De ondernemingsraad heeft door een externe adviseur een onderzoek laten verrichten, waaruit blijkt, dat het ontmantelen van de AM Groep een onverstandig besluit is.

 

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures