Opvangcliënten ondervinden problemen bij participatie in maatschappij

13-11-2014

Veel cliënten van opvanginstellingen voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en begeleid en beschermd wonen beschikken niet over betaald werk. Ondanks de inspanningen van de instellingen om hun cliënten te laten participeren in de samenleving, is hun deelname aan de maatschappij de afgelopen jaren niet toegenomen.

OpvangcliĆ«nten ondervinden problemen bij participatie in maatschappijDit blijkt uit onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van de Federatie Opvang, heeft uitgevoerd naar de wijze waarop opvangorganisaties in de afgelopen jaren aandacht schonken aan participatie en werk. 

Verontrustend

Door een combinatie van persoonlijke en maatschappelijke oorzaken is het vinden en vasthouden van betaald werk voor deze mensen moeilijk. Veel opvangcliënten blijven aan de zijlijn staan, omdat ze nooit een opleiding hebben afgerond, laaggeletterd zijn en het hen ook nog ontbreekt aan een reëel lange termijn perspectief. De instellingen op hun beurt kampen met een gebrek aan financiële middelen en menskracht.

Kansen vergroten

Opvangorganisaties hopen dat hun cliënten door de decentralisaties bij gemeenten beter af zullen zijn. Tegelijkertijd vrezen de zij dat de decentralisaties nieuwe hindernissen kunnen opwerpen. Instellingen zoeken naar wegen om onder deze lastige omstandigheden opvang en participatie sterker te verbinden en cliënten (weer) onafhankelijk van zorg en opvang in de samenleving te laten functioneren. Daarvoor is meer en meer een houding vereist die is gericht op participatie. Opvanginstellingen moeten hun cliënten dan ook eerder de vraag stellen: ‘Wat ga je doen?’.

Over het rapport Wat ga je doen?

Het  rapport ‘Wat ga je doen?’ van het Verwey-Jonker Instituut brengt in beeld welke veranderingen in de aandacht voor Participatie & Werk hebben plaatsgevonden bij opvanginstellingen die zijn aangesloten bij de Federatie Opvang. De focus lag binnen dit onderzoek op het aanbod van de instellingen, wat het bereik hiervan is en hoe zij samenwerken met gemeenten en andere partijen. 

 

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures