Oud-wethouder Utrecht Hans Spigt wordt ‘aanjager’ garantiebanen

23-01-2015

Het Kabinet heeft Hans Spigt aangesteld als aanjager van de banenafspraak voor arbeidsgehandicapten. Spigt was eerder wethouder van de gemeenten Dordrecht en Utrecht. 

Hans Spigt aanjager garantiebanen voor kabinetSpigt gaat actief werkgevers benaderen om er voor te zorgen dat de toegezegde 25.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking er ook echt komen. Deze banen moeten de komende tien jaar worden gecreëerd bij het rijk, gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook bij defensie, de politie en in het onderwijs. 

Afspraken maken en afstemmen

Als aanjager zal Hans Spigt in zijn contacten met individuele overheidswerkgevers, de gemeenten, de vakbeweging en UWV afstemming zoeken over afspraken in het personeelsbeleid of bijvoorbeeld over de inzet van ondersteuningsmiddelen die beschikbaar zijn om de gestelde doelen van de Participatiewet te bereiken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de inzet van jobcoaches, no-riskpolissen en werkplekaanpassingen.

Spigt gaat officieel op 15 februari aan de slag.

 

Terug naar het nieuws overzicht

Reacties

Reageren

Rectangle
LOGOLINKS

Nieuwste vacatures